Üyelik Satış Sözleşmesi

1.Taraflar

a) https://www.buxomgames.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten …. ( Bundan böyle “i Lens vision” olarak anılacaktır)

b)Alıcı

Adı / Soyadı:
Email :

Adres:

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.buxomgames.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Sözleşme Konusu Olan Ürün

3.Hak ve Yükümlülükler

a) www.buxomgames.com‘a Kullanıcı tarafından girilen bilgilerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre www.buxomgames.com. ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları www.buxomgames.com.’dan bağımsız olarak doğrudan, ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları ile Kullanıcı arasında online olarak gerçekleştirilmektedir. ( Bilgiler https://www.buxomgames.com tarafından görülmez ve kaydedilmez)

b) www.buxomgames.com, Kullanıcı’ya ait üyelik, ürün/hizmet satınalma ve kredi kartı ve banka kartlarına ait bilgileri gizli tutmaktadır ve 3. kişilerle ya da kuruluşlarla paylaşamaz.

c) Kullanıcı,https://www.buxomgames.com’a girerken kullandığı şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üçüncü kişilerle ya da kuruluşlarla paylaşamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.buxomgames.com‘a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, https://www.buxomgames.com’un sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

d) Kullanıcı’nın https://www.buxomgames.comile yaptığı mesajlaşmaların saklanması ya da yedeklenmesi kendi sorumluluğundadır. Mesajlaşmaların kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden https://www.ilensvision.comsorumlu tutulamaz.

e)www.buxomgames.com‘a üye olan Kullanıcı, https://www.buxomgames.com tarafından yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer Kullanıcı memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, e posta, SMS vb. gönderilmesine aksini bildirmediği sürece izin verdiğini kabul ve beyan eder.

f) Kullanıcı yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve www.buxomgames.com‘un sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, üyelikten ayrılmak için www.buxomgames.com.’un gönderdiği tüm e-postalarda yer alan “üyelikten ayrıl” linkini kullanabilir ya da bu talebini www.buxomgames.com‘un Kullanıcı hizmetlerine iletebilir. Üyeliğini bitiren Kullanıcı’nın siteye giriş hakkı iptal edilir. Kullanıcı bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

g)https://www.buxomgames.com ya da Kullanıcı’nın kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı i Lens vision’e aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

h)www.buxomgames.com; Kullanıcı’ya ait kişisel bilgileri, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde yasal gereklere uymak ve/veya buxomgames’in haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

i) www.buxomgames.com sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya https://www.buxomgames.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

j) Kullanıcı’nın işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya https://www.buxomgames.com sitesinde bildirilen kullanım koşullarına uymaması durumunda, Kullanıcı’nın https://www.buxomgames.com sitesindeki üyeliği iptal edilebilir ya da engellenebilir.

k) Kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek https://www.buxomgames.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

4- Cayma ve İade Hakkı alıcı

Müşteri 7 gün içerisinde ürünü iade etme hakkına sahiptir.Ürün kullanılmışsa veya ambalajı açılmışsa iade edilemez.
KDV iade edilmez.
Posta ücreti müşteri tarafından karşılanır.
Ürün firmaya iade edildikten sonra en geç 7 gün içerisinde iade işlemi yapılacaktır.
İade işlemi kolaydır, iade formunu doldurmanız ve ürünü form adresine göndermeniz gerekmektedir.

5 -Cayma ve İade Hakkı Kullanılamayacak Ürünler


pc digital